Generalforsamling

Referat fra generalforsamling 14 AUG 2020:

Efter der var blevet budt velkommen v/ Ulrich Erhardtsen og vi havde fået en velkomst dram, gik vi til bords hvor vi traditionen tro fik serveret Wienerschnitzel. Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen.

 1. Peder Ellegaard blev valgt til dirigent. Han konstaterede at den var lovlig indvarslet d. 13/7 2020. Derefter blev ordet givet til oldermanden.
 2. Oldermanden Ulrich startede med at forklare at grunden til at generalforsamlingen først blev holdt nu, var som de fleste vidste pga. COVID-19. Derefter fortalte han at der var tilmeldt 35 medlemmer hvoraf 34 var mødt op. Vi kunne dog godt have ønsket os flere medlemmer til generalforsamlingen. Herefter blev beretningen om det forgangene år oplæst.Der blev spurgt om det var en idé at hæve prisen for smagningen. Det blev der lidt diskussion om, men det endte ud i, at prisen bliver hævet fra d.d. fra 250,- kr. til 300,- kr. for en smagning. Prisen kan dog variere f.eks. ved eksklusiv-smagninger. Beretningen blev godkendt.
 1. Regnskab: Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.Der blev i den forbindelse stillet et par spørgsmål; Var en god idé at sende regnskabet ud til medlemmerne 7 dage før generalforsamlingen? Så kunne fremlæggelsen kortes ned. En anden ville gerne have at regnskabet blev mere overskueligt opstillet, begge dele vil der blive set nærmere på.
 2. Forslag: Ingen forslag var indsendt.
 3. Kontingent: Årskontingentet forbliver det samme. Godkendt.
 4. Valg af bestyrelse: Bestyrelsen ser efter afstemning således ud.
 • Oldermand: Ulrich Erhardtsen.
 • Vice Oldermand: Johnny Larsen.
 • Kasserer: Johan Linderberg.
 • Laugskriver: Verner Dalgaard.
 • Laugsmedlem: Frederik Gustavsen.
 • Suppleant: Søren Jantzen.

Vedr. Laugswhiskyen, så er der på nuværende tidspunkt ikke fundet nogen, da alt har været lukket ned pga. corona, men der arbejdes ihærdigt videre med det.

Johnny spurgte til 20 års jubilæets fejring. Skal det være to gange; en på selve dagen og en på den til den tid afholde generalforsamling? Eller skal det være en stor fejring? Man blev enige om, at det skulle fejres to gange.

Jan Rasmussen som gik af som Laugsmedlem. Han fik en god flaske, dels for sin indsats i bestyrelsen og dels for at have kontakten til vores ”gratis” lokale på skolen. Der blev selvfølgelig klappet.

Vi skal være klar over, at det en skønne dag ikke lader sig gøre længere, så hvis der er nogen der ved hvor lauget kan låne et lokale til den tid, så må i gerne tænke over det.

Det blev nævnt at lauget mangler en til at styre vores hjemmeside. Der var der et medlem der ville spørge sin søn om det var noget for ham.

Ulrich rundede generalforsamlingen af, derefter var der whisky i det tilstødende lokale, hvor man kunne snakke og få en lille dram.

For referat:

Frederik Gustavsen